ahjo-merkki-isompi-valk
Vakuutuspalvelut julkisyhteisöille

Pitkä kokemus julkisyhteisöjen vakuutusturvasta

Julkisyhteisöjen vakuutusturvan hoito on siirtynyt lähes kokonaan meklareille. Vakuutusyhtiöihin saapuu enää harvoin muita kuin meklarien tekemiä tarjouspyyntöjä. Tämä suuntaus lienee yksinomaan viisas. Julkisyhteisöjen vakuuttamista ohjaa julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö. Tämä asettaa omat lisämausteensa vakuutusten suunnitteluun ja hankintaan. Ahjon henkilöstön tekemistä julkisista hankinnoista ei ole tehty yhtään valitusta markkinaoikeuteen.

Ahjon ihmisillä on pitkä kokemus julkisyhteisöjen vakuutusturvan hoidosta ja kilpailuttamisesta. Olemme kilpailuttaneet ja hoitaneet kymmenien kuntien, kaupunkien, seurakuntien ja kuntayhtymien vakuutusratkaisuja. Liitämme tarjouksiimme julkisia referenssejä yhteystietoineen. Voitte esittää kysymyksiä asiakkaillemme yhteistyöstä ja sen tuloksista.

Vakuutusmeklarin kilpailuttaminen

Julkisyhteisön vakuutustenhoidon yksi tärkeimpiä päätöksiä on meklarin valinta. Yleensä meklari valitaan kilpailuttamalla. Se, millaista hankintamenettelyä meklarin valinnassa käytetään, kannattaa harkita tarkoin.

Monessa tapauksessa meklarit itse ovat pyrkineet vaikuttamaan meklarikilpailutusten sisältöön siten, että todellista kilpailua ei synny ja valinta kohdistuu lobbariin itseensä. Julkisyhteisöjen kannattaa pyrkiä tunnistamaan ja karsimaan tällaiset kilpailua rajoittavat muotoilut tarjouspyynnöistään. Toimivin keino on se, että julkisyhteisö pyytää tarjouspyyntöluonnoksesta kommentteja laajalti eri meklareilta. Se tepsii.

Asenne ratkaisee

Meidän kokemuksemme mukaan parhailla meklareilla on asiantuntemusta ja osaamista, mutta ennen kaikkea halua ja sydäntä käyttää tietoaan ja taitoaan asiakkaansa hyväksi. Osaamista voi ostaa ja koulussa voi kouluttautua. Asenne kuitenkin ratkaisee. Sitä joko on tai sitten ei.

Julkisyhteisöille tarjoamme kaiken tarvittavan palvelun vakuuttamisessa ja riskienhallinnassa. Jos teemme tarjouksen yhteistyöstä, saatte arvion yhteistyön taloudellisesta ja toiminnallisesta hyödystä jo ennen meklarin valintaa.

Yhteydenottopyyntö
Kirjoita tähän yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.